Юридична компанія «Тіберій Корунканій» в сфері маркетингового консалтингу надає послуги за такими напрямками:

 1. Аналіз існуючого положення і визначення можливостей розвитку компанії
 2. Розробка маркетингової стратегії компанії
 3. Організація служби і системи маркетингу в компанії
 4. Управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами
 5. Розробка стратегії просування та мотиваційних програм

 

Аналіз існуючого положення і визначення

можливостей розвитку компанії

 

Розроблюємо та впроваджуємо ефективні маркетингові рішення в сфері стратегії та тактики ведення бізнесу. Ми проаналізуємо наявну систему управління, що діє на Вашому підприємстві та у разу її недоопрацьованості, неефективності чи відсутності, створимо та налагодимо її чітку роботу.

 

Виявлені в результаті маркетингового аудиту проблемні зони і помилки в управлінні підприємством дадуть змогу визначити подальший план оптимізації та розвитку Вашої організації.

 

Маркетинговий аудит від ЮКТК включає моніторинг і аналіз:

 

 • Макро та мікросередовища;
 • Цілей і стратегій підприємства в сфері маркетингу;
 • Організаційної структури управління маркетингом на підприємстві;
 • Виявлення сильних та слабких сторін організації;
 • Оцінку ризиків підприємства.

 

Таким чином, юридична компанія «Тіберій Корунканій», провівши у Вашій компанії професійний маркетинговий аудит, дасть Вам можливість побачити свої проблемні зони і розробити шляхи їх вдосконалення.

 

Розробка маркетингової стратегії компанії

 

Маркетингова стратегія – це фундаментальна основа, без якої не може повноцінно існувати та розвиватися жодна компанія, чия діяльність базується на продажах своїх продуктів та послуг.

Стратегія дає компанії уявлення про те, в якому напрямку рухатися, а концепція в маркетингу підказує, як оптимально дістатися до поставленої мети. Вибір стратегії маркетингу неможливий без комплексної уяви про стан ринку, діяльність конкурентів та інших принципово важливих даних.

Юридична компанія «Тіберій Корунканій» розроблює та впроваджує ефективні маркетингові рішення в сфері стратегії та тактики ведення бізнесу.

 

До переліку наших послуг за даним напрямком входить:

 

 • Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
 • Оцінка ризиків та визначення можливостей розвитку Вашої компанії;
 • Позиціонування, охоплення ринку та перегляд конкурентного середовища;
 • Визначення та формування мети та чітких стратегічних цілей;
 • Опис принципів маркетингової стратегії компанії на базі 4Р;
 • Розробка плану та рекомендацій реалізації запропонованої стратегії.

 

Стратегія розвитку та чітке розуміння співробітників стратегічних цілей дозволить підвищити ефективність роботи Вашої компанії та покращити її керованість.

 

Організація служби і системи маркетингу в компанії

 

Управління маркетингом є найважливішою складовою в управлінні бізнесом і тому воно повинне працювати бездоганно.

У більшості компаній маркетингом займається лише одна людина або невеликий відділ з декількох працівників. Їх часу і сил ледь вистачає на вирішення конкретних практичних завдань. При цьому займатися стратегічними питаннями, аналізом ринку і прогнозуванням зазвичай просто не вистачає можливостей.

І навіть якщо компанія сповна може собі дозволити утримувати відділ маркетингу та нарощувати число власних фахівців з часом приходить до висновку про недоцільність таких заходів. Тому все більше компаній приходить до розуміння, що в їх структурі повинне працювати лише обмежене число фахівців з аналітики (або маркетингу), функції яких зводяться до вирішення оперативних питань і загальної координації маркетингової діяльності. А велику частину роботи по збору і обробці первинних даних, а також по відстежуванню загальноринкових тенденцій і побудові прогнозів повинні виконувати спеціалізовані компанії.

 

Чи спостерігали Ви на своєму підприємстві подібну ситуацію:

 

 • Відділ маркетингу та продажів постійно конфліктує?
 • Ваші менеджери працюють з ранку до пізньої ночі, а конкуренти прориваються вперед?
 • Відділ маркетингу не може професійно вирішити проблеми, пов’язані з різними стратегіями розвитку бізнесу? 

 

В такому випадку Вам варто провести аналіз системи маркетингу на Вашому підприємстві. Юридична компанія «Тіберій Корунканій» проводить повний комплексний аналіз функціонування відділу маркетингу. В процесі роботи спеціалісти ЮКТК виявляють проблемні ділянки у Вашому маркетингу та усунуть їх.

 

До переліку наших послуг за даним напрямком входить:

 

 • Аналіз служби маркетингу на Вашому підприємстві;
 • Оптимізація організаційної структури;
 • Розробка методів звіту і контролю маркетингу;
 • Розвиток і мотивація персоналу;
 • Розробка та удосконалення корпоративної культури.

 

Управління партнерськими мережами і

маркетинговими каналами

 

Правильна організація управління збутовою політикою і своєчасне впровадження збутових стратегій можуть забезпечити Вашому підприємству міцну позицію на ринку й активізувати ринкову діяльність підприємства в умовах жорсткої конкуренції.

Компанія ЮКТК надає послуги в сфері розробки збутової політики, аналізу позицій підприємства на ринку, аналіз результативності взаємовідносин з контрагентами.

 

До переліку наших послуг за даним напрямком входить:

 

 • Стратегічний аудит збутової діяльності;
 • Проведення аналізу ефективності каналу розподілу та вибір цільового ринку;
 • Аналіз наявних каналів збуту;
 • Виявлення та усунення конкуренції між учасниками системи збуту;
 • Оптимізація організаційної структури управління збутовою політикою;
 • Створення корпоративної культури;
 • Розвиток та стимулювання збутового персоналу;
 • Розробка сервісної підтримки збутової діяльності.

 

Збут в системі маркетингу має велике значення, оскільки забезпечує зворотній зв'язок з ринком, надає підприємству інформацію про динаміку та структуру попиту, про зміни у потребах і перевагах покупців. Розробка збутової політики є невід’ємною частиною програми маркетингу підприємства.

 

Розробка стратегії просування та мотиваційних програм

 

Стратегія просування, як складова загальної маркетингової стратегії підприємства, становить широкомасштабну програму, спрямовану на досягнення комунікаційних цілей підприємства розраховану на певний період.

Процес планування просування включає створення альтернативних варіантів плану і вибір серед них оптимального.

 

Юридична компанія «Тіберій Корунканій» розроблює стратегію маркетингових комунікацій за такими етапами:

 1. Конкретизація цільової аудиторії.
 2. Постановка цілей маркетингових комунікацій.
 3. Вибір каналів комунікації та/або визначення оптимального комплексу маркетингових комунікацій.
 4. Визначення бюджету.
 5. Розроблення повідомлення.

 

Маркетингові комунікації можуть дати набагато більше грошей, ніж на них витрачається.

Грамотно розроблена стратегія просування є необхідною умовою для будь-якого підприємства, якому потрібне просування в нових умовах, в умовах зростання продажів, диверсифікації бізнесу, захвату нових ринків, інформаційної атаки конкурентів.

Ми уміємо просувати товари та послуги з мінімальними витратами та вражаючими результатами.

 

Одним з важливих факторів існування та функціонування підприємства є стратегія стимулювання збуту, яка передбачає можливість вибору різноманітних засобів, кожен з яких має свої особливості. Вони привертають увагу, інформують про марку чи товар/послугу, спонукають до купівлі і дають можливість покупцеві заощадити кошти або відчути додаткову цінність товару/послуги.

 

Розробка стратегії стимулювання збуту також включає певні етапи, а саме:

 1. Конкретизація цільової аудиторії
 2. Постановка цілей
 3. Визначення оптимального комплексу засобів та заходів
 4. Визначення бюджету програми

 

Стимулювання збуту може бути направлене на кінцевих споживачів, торгівельних посередників і корпоративних клієнтів, а також для торгівельного персоналу і власного персоналу компанії.

При просуванні та стимулюванні збуту товару/послуги спеціалісти ЮКТК враховують усі важливі фактори, та запропонують найкращий варіант рішення Вашого завдання.

 

В результаті співпраці з компанією ЮКТК Ваша компанія отримує:

 

 • Визначення сильних і слабких сторін фірми, виявлення потенційних можливостей та загроз
 • Визначення конкурентних переваг та основних чинників успіху фірми
 • Визначення прогресу і оцінка ефективності в різних сферах 
 • Посилення позицій фірми на ринку
 • Підвищення ступеня клієнтської задоволеності та лояльності 
 • Підвищення якості, інноваційності та конкурентоспроможності послуг
 • Чітко сформульовані задачі маркетингу і ринкові цілі для Вашої компанії,
 • Розподіл повноважень, обов’язків і ресурсів відділу
 • Розробка положень про службу маркетингу, посадові інструкції
 • Налагодити потік внутрішньої маркетингової інформації
 • Визначення методів і форм постановки задач менеджменту (планування і періодичність засідань і оперативок)
 • Підсилите позиції Вашого бренду на ринку
 • Підвищите впізнавальність компанії
 • Збільшите лояльність клієнтів та об’єми продажу, що в результаті приведе до значного збільшення прибутку Вашої компанії.

 

Індивідуальний підхід до кожного завдання, висока кваліфікація і багаторічний успішний досвід допомагають фахівцям ЮКТК знаходити оптимальне рішення для кожної маркетингової проблеми чи можливості.

 

  

ЮК «Тіберій Корунканій» – на сторожі Ваших інтересів!

 

Щоб почати співпрацю, надішліть нам листа на електронну пошту,

зателефонуйте або відвідайте наш офіс.
093-518-07-11
098-048-04-48