Основу діяльності будь-якої організації становлять її ділові процеси, або бізнес-процеси, які визначаються цілями й завданнями діяльності суб’єкта господарювання. 

 

Управління бізнес-процесами у виробництві отримали назву «процесного підходу». Впроваджуючи процесний підхід Ви змінюєте парадигму ведення власного бізнесу - від кризового менеджменту і «гасіння пожеж» до інтелектуального менеджменту та попередження ситуацій!

 

Модернізація та поліпшення процесів допомагають вирішити як організаційні, так і технологічні питання, підвищуючи якість кінцевого продукту чи послуги.

 

Основні напрямки компанії «Тіберій Корунканій» по оптимізації бізнес-процесів:

 

 • Організаційна структура компанії;
 • Процесне управління;
 • Документообіг;
 • Управління персоналом;
 • Збалансовані системи показників та ключові показники ефективності.

 

Розроблюючи моделі діяльності організації компанія «Тіберій Корунканій» включає такі етапи:

 

 • Виділення об'єктів, що роблять істотний вплив на діяльність структурного елементу;
 • Специфікація вхідних і вихідних потоків (інформації, матеріалів, продуктів, послуг, фінансів і т.д.);
 • Виявлення основних процесів, що визначають діяльність структурного елементу і забезпечують реалізацію його цільових функцій;
 • Специфікацію потоків між основними процесами діяльності, уточнення зв'язків між процесами і зовнішніми об'єктами;
 • Оцінку обсягів, інтенсивності та інших необхідних характеристик потоків;
 • Розробку функціональної моделі діяльності структурного елементу;
 • об'єднання моделей структурних елементів в єдину модель діяльності організації.

 

В результаті співпраці з компанією ЮКТК Ваша компанія отримує:

 

 • Налагоджену автоматизовану систему управління бізнесом;
 • Збільшення швидкості протікання як окремих процесів, так і пов’язаних між собою: швидкості поставок, швидкості виконання замовлень, швидкості сервісного обслуговування;
 • Зменшення кількості помилок в документах, при передачі інформації;
 • Підвищення ефективності роботи персоналу і керівників;
 • Покращення якості бізнес-процесів: якості виробництва товарів і послуг та обслуговування клієнтів;
 • Підвищення лояльності та задоволеності клієнтів як наслідок репутації Вашого підприємства

 

Завдання Вашого бізнесу вирішуватиме команда висококваліфікованих фахівців, які мають великий практичний досвід впровадження оптимізаційних рішень з процесного управління.

 

Команда ЮКТК пропонує ефективні рішення щодо стандартизації Вашого бізнесу. Кваліфікацію наших фахівців підтверджують дипломи провідних навчальних закладів. Ми використовуємоспеціалізоване програмне забезпечення, що забезпечує гарантований результат проекту.

 

 

ЮК «Тіберій Корунканій» – на сторожі Ваших інтересів!

 

Щоб почати співпрацю, надішліть нам листа на електронну пошту,
зателефонуйте або відвідайте наш офіс.
093-518-07-11
098-048-04-48