Статті

<<<повернутись на попередню сторінку>>>

 

25.08.2015

 

Нові правила діяльності неприбуткових організацій


  З 13 серпня 2015 року набув чинності Закон України №652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», який змінив норми Податкового Кодексу щодо діяльності неприбуткових організацій.

 Від нині  «неприбутковими організаціями» Кодекс визначає «неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п.133.4 ст.133 цього Кодексу». Із ст. 133 ПКУ випливає, що неприбуткові організації тепер можуть як не сплачувати податок на прибуток, так і сплачувати його.

 Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включеннята виключення неприбуткових підприємств, установз Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.На сьогоднішній день діє старий реєстр неприбуткових організацій, поки КабМін не затвердить новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових організації. Неприбуткові організації, які були включені до Реєстру на день набрання чинності Закону №652, будуть включені до 1 січня 2017 року до нового Реєстру контролюючим органом лише тоді, коли вони відповідатимуть вимогам п.133.4 ст.133ПКУ. Тому неприбуткові організації повинні перевірити свої установчі документи на відповідність до вимогі подати копії таких документів до контролюючих органів.

 Неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту 133.4 ст133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

- бюджетні установи;

- громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

- спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

- професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

 Під час реєстрації неприбуткової організації дотримуйтесь умов, які перелічені в пп.133.4.1 ст.133 ПКУ і не будете сплачувати податок на прибуток тоді, коли доходи «використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами». Невиконання однієї з умов зазначених в п.14.1.121. ст..14 та п.133.4 ст.133 ПКУ, віднесе неприбуткову організацію до платників податку на прибуток.

Підготувала:

 

Головний бухгалтер

Світлана Чайка

<<<повернутись на попередню сторінку>>>