Статті

<<<повернутись на попередню сторінку>>>

 

12.03.2015

 

Проблематика застосування податкової пільги для виробників грунтообробної техніки внаслідок зміни коду КВЕД

 

В нашій країні загалом проглядаються позитивні зрушення в податковій політиці у вигляді запровадження податкових пільг для окремих галузей господарської діяльності. Не є виключенням також як сільськогосподарські виробники, так і інші обслуговуючі підприємства, в тому числі це профільні машинобудівні підприємства. Однак, як показує практика, подальші законодавчі зміни нормативно-правових актів проходять не системно, наслідками яких є серйозні правові колізії. Саме про одну із таких колізій і піде мова у даній статті.

 

Так, 2 грудня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Податковий кодекс України (далі як ПКУ), який зареєстровано за номером 2755-VI. Відповідно до п. 1 Розділу ХІХ Прикінцеві положення даного Кодексу, останній набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Розділ ХХ Перехідні положення ПК України, а саме абз. д) п. 17 Підрозділу 4 Особливості справляння податку на прибуток підприємств встановлює, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняються від оподаткування прибуток підприємства машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005).

 

Також, 31.12.2013 року Міністерством доходів і зборів України затверджено відповідним Наказом Довідник № 69/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.01.2014 року. За даним Довідником вказано наступний код податкової пільги, а саме 11020278. Кінцем дії зазначеної пільги є 01.01.2021 року, що робить посилання на абз. д) п. 17 Підрозділу 4 ПКУ Особливості справляння податку на прибуток підприємств.

 

Запровадження описаної вище податкової пільги на законодавчому рівні є закономірним та логічним кроком - наслідок не так неналежного фінансування, а скоріше відсутністю фінансування агропромислового сектору, як одного із пріоритетних секторів економіки України.

 

Загалом податкові пільги агропромислового сектору – як сільгоспвиробників, так і інших обслуговуючих підприємств, в тому числі і профільних машинобудівних – є серйозним системним та усестороннім фінансово-податкових проектом, що направлений за відсутності державних коштів стимулювати та підтримувати розвиток агропромислового сектору нашої країни, як однієї із лідерів світової спільноти виробників сільськогосподарської продукції.

 

Наказом від 11 жовтня 2010 року за № 457 Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено новий національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), який набуває чинності з 1 січня 2012 року. А вже 27.12.2011 року за вих. № 785-7-25-11 Державна реєстраційна служба підготувала та надала відповідне роз’яснення «Щодо запровадження КВЕД-2010».

 

Вказаними Наказом № 457 та Роз'ясненням зазначено, що з метою поступового переходу до КВЕД-2010 протягом 2012 року буде діяти КВЕД-2005. Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату на банері «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010» (http://kved.ukrstat.gov.ua), а усі матеріали, які стосуються розроблення та впровадження в статистичну діяльність КВЕД-2010, розміщено на банері «Проекти статистичних класифікацій».

 

Згідно вказаного офіційного ресурсу, який запроваджений з метою належного та коректного застосування нових КВЕД-2010, клас 29.31 «Виробництво тракторів для сільського та лісового господарства» і 29.32 «Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства» групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005 змінено на клас 28.30 «Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства» КВЕД ДК 099:2010.

 

Саме вказана зміна кодів класифікації видів економічної діяльності і стало каталізатором до виникнення практичних проблем у застосуванні податкової пільги, передбаченої саме абз. д) п. 17 Підрозділу 4 ПК України Особливості справляння податку на прибуток підприємств.

 

Так, на момент прийняття Податкового кодексу України діяв КВЕД ДК 009:2005. Однак в подальшому було запроваджено новий КВЕД ДК 009:2010, без наступного приведення у відповідність норм податкового кодексу – зміни старих кодів КВЕД на нові, хоча порядок зміни старих та застосування нових кодів класифікації визначені відповідними нормативно-правовими актами профільних органів виконавчої влади.

 

В свою чергу податкові органи на висвітлене у цій статті питання мали свою окрему думку (в принципі як і завжди). Так, у своїх листах ДПІ повідомляло пільговиків (які змінили КВЕД ДК 009:2005 на КВЕД ДК 009:2010) про скасування пільги, обґрунтовуючи свою "правову" позицію невідповідністю коду КВЕД зазначеному в абз. д) п. 17 Підрозділу 4 ПК України коду.

 

Однак така позиція є абсолютно безпідставною з огляду на наступне.

 

П. 56.21. ст. 56 Податкового кодексу зазначає, що у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

 

Виходячи із викладеного, суб’єкти підприємницької діяльності – платників податків, які за новим КВЕД-2010 мають основний вид господарської діяльності 28.30 «Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства» підпадають під дію норми абз. д) п. 17 Підрозділу 4 Особливості справляння податку на прибуток підприємств ПКУ. Зважаючи на податковий принцип пріоритетності прав та інтересів платників податків, закріплений в п. 56.21. ст. 56 Кодексу, до таких платників податків застосовується податкова пільга за кодом 11020278.

 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» за № 3023-ІІІ до підприємств машинобудування для агропромислового комплексу відносяться підприємства, які виробляють та виготовляють техніку і обладнання для агропромислового комплексу – машини, механізми, обладнання, устаткування, технологічні комплекси та лінії з них, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, харчовій та переробній промисловості для проведення робіт з вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

 

До зазначених техніки і обладнання належать: трактори та інші самохідні енергозасоби сільськогосподарського призначення, спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення, самохідні та причіпні комбайни, жниварки і косарки для збирання зернових, кормових та технічних культур, посівна і ґрунтообробна техніка та комбіновані агрегати з неї, машини і обладнання для проведення робіт у тваринництві, птахівництві та кормовиробництві, зрошувальна та поливна техніка для сільськогосподарського виробництва, а також машини, обладнання та лінії з них для харчової і переробної промисловості, що використовуються для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, включаючи її фасування, розлив, пакетування та пакування.

 

З урахуванням всього вище викладеного, такі підприємства - виробники ґрунтообробної техніки - мають повне та законно обґрунтоване право застосування податкової пільги за кодом 11020278, що передбачена абз. д) п. 17 Підрозділу 4 Особливості справляння податку на прибуток підприємств Податкового кодексу України – строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року до 01.01.2021 року звільняються від оподаткування прибуток підприємства машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005 – клас 28.30 «Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства» КВЕД ДК 009:2010).

 

У випадку незгоди податкових органів із Вашою законною позицією стосовно наявного права застосування вказаної податкової пільги, ми радимо Вам звернутись до кваліфікованих спеціалістів за допомогою, яка буде полягати у виробленні належної стратегії та вчиненню юридично значимих дій, направлених на відстоювання такої позиції.

 

Підготував:

 

Керуючий партнер, Адвокат

Олександр Расторгуєв

<<<повернутись на попередню сторінку>>>